English Tieng Viet
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Rowena Barnett
- Cử nhân khoa học
- Cử nhân tâm lý học
- Thạc sĩ giáo dục
- Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Úc, Brazil và Nam Mỹ
- Nguyên giáo viên cao cấp của trường PLC Sydney

2. Josslin Berrett
- Cử nhân Tiếng Anh
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế CELTA
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Quốc tế và trung tâm Anh ngữ của Việt Nam và Rwanda

3. Niall Clark
- Cử nhân Kinh tế, Xã hội học và Tội phạm học
- Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TESOL và CELTA
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Phổ thông và Đại học ở Hàn Quốc và Việt Nam>
4.Christopher Eckles
- Cử nhân Khoa học-Sinh học
- Thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Notthingham
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế CELTA & TESOL
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Bán Quốc tế, trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam và Hàn Quốc

5.Neil Hiney
- Cử nhân (danh dự) chuyên ngành Tiếng Anh, Xã hội học và Chính trị 2:2
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế CELTA
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Tiểu học và trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam

6.Michael Keane
- Cao đẳng nghệ thuật tạo hình - Chứng chỉ tiếng Anh TEFL (Giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ) - Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường Quốc tế và trung tâm tiếng Anh ở Đức, Fiji và Việt Nam

7. James Kiernan
- Cử nhân (danh dự)
- Thạc sĩ (danh dự)
- Chứng chỉ tiếng Anh TESOL (Dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2)
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Tiểu học và trung tâm Anh ngữ ở Ai-len, Ý, Úc

8.Elizabeth Leonard
- cử nhân TEFL (Giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ) và Văn học Pháp
- Bằng Thông dịch viên dich vụ công (DPSI)
- Thạc sĩ Dịch thuật và Phiên dịch (Anh - Pháp)
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Quốc tế và trung tâm Anh ngữ ở Anh, Trung Quốc và Việt Nam

9.Stephanie Martinelli
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế CELTA
- Chứng chỉ TEFL (Giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ) - Chứng chỉ dạy tiếng Anh TESOL
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Quốc tế và trung tâm Anh ngữ ở Mỹ, Indonesia và Việt Nam

10. Brenda Meiklejohn
Phụ trách Chương trình tiếng Anh THPT (lớp 10-12) - Cử nhân
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Chứng chỉ IV trong Đào tạo và Đánh giá
- Chứng chỉ tiếng anh quốc tế CELTA - Giáo viên luyện thi IELTS
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trướng Bán QUốc tế và Đại học ở Úc và Việt Nam

11. Rohan Savage
- Cử nhân Giáo dục Tiểu học
- Chứng chỉ tiếng Anh TESOL
- King nghiệm giảng dạy tại các trường học của Úc và trung tâm Anh ngữ

12.Dave Schroeder
- Cử nhân Lịch sử
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh CELTA
- Chứng chỉ ICELT (Dạy tiếng Anh cho trẻ em)
- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường Quốc tế và trung tâm Anh ngữ ở Turkey, Trung Quốc và Việt Nam

13.Laura Smith
- Cử nhân Du lịch
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế CELTA
- Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường Quốc tế và trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam

14. Noel Swan
- Cử nhân Khoa học (danh dự) và Giáo dục
- Thạc sĩ Giáo dục
- Văn bằng chuyên nghiệp cao cấp Marketing
- Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế CELTA
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Trung học và Đại học ở Úc (môn Khoa học, Toán và Tiếng Anh), trường Bán Quốc tế và trung tâm Anh ngữ ở Trung Quốc và Việt Nam

15.Warren Wells
- Thạc sĩ TESOL(Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2)
- Chứng chỉ TEFL (Giảng dạy tiếng Anh như ngoại ngữ)
- Chứng chỉ do Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge cấp (Cambridge International Examinations)
- Chứng chỉ Đào tạo giáo viên dạy IELTS tại Hội đồng Anh
- Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Cambridge TKT
- Chứng chỉ Đào tạo giáo viên của Đại học Oxford
- Chứng chỉ Đào tạo giáo viên của trung tâm Anh ngữ Wall Street
- Kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Quốc tế và trung tâm Anh ngữ ở Trung Quốc và Việt Nam

16.Jarrod Reams
- Cử nhân Tài chính-Kinh Doanh
- Chứng chỉ TEFL (Giạy tiếng Anh như ngoại ngữ)
- Kinh nghiệm giảng dạy ở các trường Quốc tế và trung tâm Anh nhữ ở Trung Quốc và Việt Nam

© Bản quyền thuộc về Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội
Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình 1, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6287-2869 / 6287-8889; Fax: (84-4) 6287-2023
Email: info@vashanoi.edu.vn