English Tieng Viet
 
 
 
MỘT SỐ GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU KHỐI TIỂU HỌC1. Nguyễn Quốc Bảo
- Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia năm học 2011-2012
- Giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Thành phố năm học 2011-2012
- Giải Ba Olympic Tiếng Anh Tiểu học Thành phố năm học 2011-2012

2. Vũ Đức Bình
- Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Quốc gia năm học 2012-2013
- Giải Nhất Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Thành phố năm học 2012-2013
- Giải Khuyến khích Olympic Tiếng Anh Tiểu học Thành phố năm học 2012-2013

3. Trần Trung Dũng
- Giải Nhất Olympic Toán qua Internet cấp Thành phố năm học 2012-2013 (lớp 3)
- Giải Nhì Olympic Toán qua Internet cấp Thành phố năm học 2013-2014 (lớp 4)
- Giải Nhì Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Huyện năm học 2013-2014
- Huy chương Đồng giải Cờ nhanh U7 Hà Nội mở rộng năm 2011 (tương đương giải Vô địch miền Bắc)
- Huy chương Bạc giải Cờ Vua các trường tiểu học Quốc tế năm 2012

4. Đỗ Hoàng Minh
- Giải Ba Olympic Tiếng Anh Tiểu học Thành phố năm học 2013-2014
- Giải Khuyến khích Olympic Toán qua Internet cấp Thành phố, giải Nhì Olympic Toán qua Internet cấp Huyện năm học 2011-2012
- Huy chương Bạc đơn Nam giải Cờ Vua đồng đội U7 toàn quốc năm 2010
- Huy chương Đồng đơn Nam lứa tuổi 6 giải Cờ Vua học sinh thành phố Hà Nội năm học 2009-2010

© Bản quyền thuộc về Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội
Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình 1, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6287-2869 / 6287-8889; Fax: (84-4) 6287-2023
Email: info@vashanoi.edu.vn