English Tieng Viet
 
 
 
BAN LÃNH ĐẠO

 

Rowena Barnett
Phó Hiệu trưởng (chương trình Quốc tế)

- Cử nhân khoa học
- Cử nhân tâm lý học
- Thạc sĩ giáo dục
- Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Úc, Brazil và Nam Mỹ
- Nguyên giáo viên cao cấp của trường PLC Sydney
- Lĩnh vực công tác: Chương trình Quốc tế học bằng tiếng Anh, các hoạt động bằng tiếng Anh, Hợp tác quốc tế

Thầy Nguyễn Văn Tiến
Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT

- Thạc sĩ Kinh tế
- Lĩnh vực công tác: Thường trực Ban giám hiệu (THCS và THPT), Đoàn thể, Hành chính, Giáo dục đạo đức, Hoạt động ngoại khóa, Tổ chức sự kiện

Quách Minh Hương
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học

- Cử nhân Giáo dục Tiểu học
- Lĩnh vực công tác: Thường trực Ban Giám hiệu (Tiểu học)

© Bản quyền thuộc về Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội
Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình 1, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6287-2869 / 6287-8889; Fax: (84-4) 6287-2023
Email: info@vashanoi.edu.vn