English Tieng Viet
 
 
 
TẦM NHÌN

Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội là một trường phổ thông bán quốc tế hoạt động theo mô hình cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trường phấn đấu nhằm đạt các mục tiêu cụ thể sau:

• Chuẩn bị tốt cho học sinh học tiếp các cấp học cao hơn ở trong và ngoài nước;

• Phát triển bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thông qua việc học liên tục với giáo viên người bản xứ và các phương pháp giảng dạy tiên tiến đang được sử dụng ở các nước phương Tây;

• Giúp học sinh đạt được tự tin trong giao tiếp, biết cách trình bày ý kiến của mình và nắm lấy vai trò lãnh đạo với tư cách là một thành viên trong cộng đồng toàn cầu;

• Tạo ra các cơ hội phát triển ngoài chương trình học chính khóa:

    - Tôn trọng các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau
    - Chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn
    - Phát triển nhận thức về công bằng xã hội
    - Phát huy khả năng lãnh đạo tập thể
    - Phát triển thể lực và trí lực qua các hoạt động ngoại khóa

• Coi trọng và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh;

• Tạo dựng một môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh cho thầy và trò;

• Đưa ra và hướng dẫn học sinh thực hiện theo các chuẩn mực ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội.

© Bản quyền thuộc về Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội
Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình 1, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6287-2869 / 6287-8889; Fax: (84-4) 6287-2023
Email: info@vashanoi.edu.vn