Vasers đạt thành tích cao các kỳ thi cấp chứng chỉ Cambridge

Chúc mừng các gương mặt VASers Trung học đạt điểm cao và điểm tuyệt đối trong kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế Cambridge Lower Secondary Checkpoint với các môn Tiếng Anh, Tiếng Anh như ngôn ngữ Thứ hai (ESL), Toán và Khoa học. 

Với kỳ thi cấp chứng chỉ Cambridge FCE, hai VASers Trần Phương Nhi và Phạm Bá Khánh Quang đều đạt 181 điểm - tương đương trình độ tiếng Anh C1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu (CEFR).
Là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN235, Việt-Úc Hà Nội đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chương trình học, đội ngũ giáo viên và tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ của Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge.

Theo học chương trình quốc tế Cambridge ở bậc Trung học, VASers được trang bị những kỹ năng cần thiết để hoàn thành các chứng chỉ Cambridge. Các chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn, ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác và giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng tiếng Anh trên thế giới.

VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi