VAS Hanoi đảm bảo các biện pháp phòng dịch Covid-19

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian học sinh toàn trường nghỉ học, Việt-Úc Hà Nội đã và sẽ tiếp tục triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học.

Tính đến hết 14/2/2020, Nhà trường đã tiến hành tổng khử trùng, vệ sinh toàn trường, lau rửa sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, máy tính, bàn phím, đồ dùng học tập trong lớp... 03 lần bằng nước khử khuẩn Cloramin B. Việc vệ sinh bằng nước khử khuẩn sẽ tiếp tục được thực hiện hàng ngày sau giờ học.


100% học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trước khi vào trường.
100% học sinh và giáo viên khi qua cổng trường (cổng trước và cổng sau) sẽ được đo nhiệt độ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn do Nhà trường chuẩn bị. 
Cùng với việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, VASers và phụ huynh hãy tích cực phối hợp với Nhà trường vì sức khỏe của cộng đồng và chính mình nhé. 

VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi