Hệ thống Câu lạc bộ năm học 2018-2019

Với 22 CLB Ngoại khoá "phủ sóng” trên các lĩnh vực đa dạng từ nghệ thuật, vận động, kỹ năng… được mở rộng và mở mới trong năm học 2018-2019, VASers tiếp tục có thời gian rèn luyện sức khoẻ, giải trí và khám phá những sở thích, tiềm năng mới của bản thân sau những giờ học tập trên lớp.

VASers được chủ động đăng ký tham gia CLB theo đúng nguyện vọng của mình. Sĩ số của mỗi CLB cũng được duy trì ở mức vừa phải để đảm bảo chất lượng hoạt động.
Đặc biệt trong năm học 2018-2019, VASers Tiểu học sẽ được tự nguyện đăng ký tham gia hệ thống CLB sinh hoạt Sau giờ học tại trường với các CLB chơi-mà-học như STEM Khoa học, STEM Robot, Taekwondo, Tái chế nghệ thuật… Các CLB Sau giờ học được Nhà trường hợp tác cùng những đơn vị có chuyên môn và giám sát chặt chẽ về giáo trình cũng như hoạt động tổ chức lớp học tại trường.


Về chúng tôi