CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH MẦM NON - TIỀN TIỂU HỌC (NĂM HỌC 2020-2021)

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội:

- Trường Quốc tế Cambridge (A Cambridge International School) mã số VN235.

- Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English Partnership School).

***


Chính sách tài chính Tiểu học hệ Cambridge và ESL

Chính sách tài chính Tiểu học hệ Chất lượng cao

Chính sách tài chính Trung học

Về chúng tôi