Gương mặt tiêu biểu bậc Tiểu học (2017-2018)

Chúc mừng VASers Tiểu học với những thành tích đã đạt được trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Chi tiết

Gương mặt tiêu biểu bậc Trung học (2017-2018)

Cùng VASHanoi vinh danh 8 gương mặt xuất sắc nhất bậc Trung học năm học 2017-2018 với những thành tích nổi trội trong học tập và các hoạt động ngoại khoá.

Chi tiết

Gương mặt tiêu biểu 2010-2017

Những gương mặt tiêu biểu với các giải thưởng trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực, đã và đang làm dày thêm bản thành tích rực rỡ của VASHanoi trong hơn 10 năm qua.

Chi tiết

Về chúng tôi