Sơ lược về Chương trình Cambridge Primary (Tiểu học)

Chương trình Cambridge Primary được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 3 bộ môn: Mathematics (Toán), English (Tiếng Anh), Science (Khoa học).

Cambridge Primary là bước khởi đầu sinh động cho hành trình học tập của học sinh. Các em từng bước được thiết lập các kỹ năng về ngôn ngữ, kiến thức khoa học và tính toán tương đương với học sinh ở các quốc gia phát triển.

Học sinh thi và phấn đấu đạt các chứng chỉ: Cambridge Starters (lớp 3), Cambridge Movers (lớp 4), Cambridge Flyers (lớp 5).

Từ năm học 2020-2021, kết thúc năm lớp 6, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint và Cambridge KET, có giá trị vĩnh viễn và giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng tiếng Anh trên thế giới. 

* Để tìm hiểu thông tin cụ thể về chương trình Cambridge Primary, vui lòng truy cập website:

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-primary/cambridge-primary/curriculum/


👉 Nhận tư vấn thông tin về Chương trình Cambridge

Posted News

Về chúng tôi