Giá trị công nhận của chứng chỉ Cambridge

Các chứng chỉ của Cambridge đều có giá trị vĩnh viễn, ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác. 

Chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint (Tiểu học) và Cambridge Lower Secondary Checkpoint (THCS) giúp học sinh thuận tiện trong quá trình chuyển tiếp đến các trường quốc tế ở trong và ngoài nước.  

Chứng chỉ Cambridge ICGSE được các trường Đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới công nhận. Học sinh có thể vào thẳng chương trình dự bị Đại học hoặc học tiếp lên AS-Level và A-Level.

Để tìm hiểu, xin vui lòng truy cập website và điền thông tin:

http://recognition.cambridgeinternational.org/

Tiêu chuẩn GCSE của Vương quốc Anh

UK NARIC, cơ quan quốc gia về công nhận tiêu chuẩn bằng cấp tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland, đã xét chứng chỉ Cambridge IGCSE tương đương với GCSE (General Certificate of Secondary Education).

http://www.cambridgeinternational.org/images/318666-uk-naric-cambridge-igcse-report-executive-summary.pdf

Khi nộp đơn vào một số trường Đại học ở Anh, các trường sẽ xem xét chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge để đánh giá mức độ hoàn thiện Tiếng Anh của thí sinh.

Ngoài ra, học sinh có chứng chỉ Cambridge English as second language có thể thông qua Cambridge để đề xuất làm Certifying Statement (Văn bản xác nhận): Xác nhận Cambridge English as second language so với  Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). 


👉 Nhận tư vấn thông tin về Chương trình Cambridge

 

Posted News
Posted News

Về chúng tôi