Giá trị công nhận của chứng chỉ Cambridge

Các chứng chỉ của Cambridge đều có giá trị vĩnh viễn, ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác.

Chi tiết

Đọc nhanh về các môn học của Cambridge IGCSE

Cambridge IGCSE tại VAS Hanoi được thiết kế gồm 4 môn: ESL (Tiếng Anh như ngôn ngứ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học), Enterprise (Doanh nghiệp) và Global Perspectives (Quan điểm toàn cầu).

Chi tiết

Sơ lược về Chương trình Cambridge Upper Secondary IGCSE (THPT)

Các môn học đầy thú vị và thách thức trong chương trình Cambridge IGCSE sẽ giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng vượt trội để có thể tự tin hoà nhập trong môi trường Đại học, đặc biệt là du học.

Chi tiết

Sơ lược về Chương trình Cambridge Lowers Secondary (THCS)

Cambridge Lowers Secondary đảm bảo quá trình phát triển tự nhiên cho học sinh, chuẩn bị cho các em nền tảng để bước vào cấp học cao hơn.

Chi tiết

Sơ lược về Chương trình Cambridge Primary (Tiểu học)

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 3 bộ môn: Mathematics (Toán), English (Tiếng Anh), Science (Khoa học).

Chi tiết

Tại sao Chương trình Cambridge tại Việt-Úc Hà Nội có uy tín cao?

Chương trình quốc tế tại VAS Hanoi được thiết kế bài bản và linh hoạt đúng theo chuẩn của Cambridge nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với mức đầu tư cho giáo dục của các gia đình tại Việt Nam.

Chi tiết

Hành trình học tập cùng Cambridge

Cambridge cho phép các trường thành viên được thiết kế chương trình học linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cũng như mục tiêu của từng trường.

Chi tiết

Việt-Úc Hà Nội: Trường quốc tế Cambridge mã số VN235

VAS Hanoi là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN235 từ năm học 2013-2014.

Chi tiết

Về chúng tôi