CLB Hè Tiểu học 2018: Hành trình tự khám phá

Với mức chi phí hợp lý chỉ từ 9.000.000 đồng/khoá, CLB hè 2018 chào đón các bạn học sinh Tiểu học khám phá nhiều hoạt động thú vị để phát triển bản thân: vui học Tiếng Anh và tham gia "summer tour” cùng giáo viên nước ngoài, bơi, kỹ năng sống, trải nghiệm…


VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi