Những "công dân toàn cầu" cùng bảo vệ hành tinh Xanh

Trong tuần này, những “công dân toàn cầu” (Next Generation Global Citizen) khám phá về Trái đất của chúng ta, tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo từ phế liệu, chung tay hành động để xây dựng và bảo vệ hành tinh Xanh.Cùng tìm hiểu về Trái Đất - ngôi nhà chung rộng lớn của chúng ta qua những thước phim, những bức tranh ngộ nghĩnh mà rất “thật” được chính các bạn nhỏ sáng tác.

Dạo một vòng quanh VASHanoi để dán những “tấm biển” nhắc nhở bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường bé xinh do chính các bạn nhỏ lớp 1 tự tay thiết kế.

Và với những món đồ tưởng như không còn giá trị sử dụng, được các bạn nhỏ “biến hóa” đã trở thành đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ trưng bày, chậu trồng cây... vô cùng màu sắc và hữu dụng.

Hoàn thành dự án “Next Generation Global Citizen”, các bạn nhỏ chắc chắn đã biết phải bảo vệ hành tinh Xanh của chúng ta như thế nào. Mời đại gia đình VASHanoi chia sẻ những câu chuyện thú vị cùng các bạn ấy nhé!

VAS News
Posted News

Về chúng tôi