VASers Tiểu học đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp chứng chỉ Cambridge

Gần 100 VASers của VASHanoi đã xuất sắc đạt điểm cao và tuyệt đối trong kỳ thi cấp chứng chỉ Cambridge English: Young Learners (YLE) dành cho bậc Tiểu học năm học 2017 - 2018.Với 3 cấp độ theo thứ tự là Starters/ Movers/ Flyers, VASers tham gia kỳ thi Cambridge English YLE sẽ làm bài thi gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để đánh giá toàn diện khả năng ngôn ngữ và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Hoàn thành kỳ thi Cambridge English YLE được xem là bước khởi đầu cho VASers trên con đường chinh phục các chứng chỉ uy tín của chương trình quốc tế Cambridge ở những bậc học tiếp theo.

VAS News
Posted News

Về chúng tôi