THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021

(Áp dụng từ 28/9/2020) 

Thời gian

Hoạt động

Sáng

7:30 - 7:45

HS ăn sáng

7:45 - 8:00

Khởi động đón chào ngày mới

8:00 - 8:35

Tiết 1

8:35 - 9:10

Tiết 2

9:15 - 9:50

Tiết 3

9:50 - 10:00

Ra chơi

10:00 - 10:35

Tiết 4

10:40 - 11:15

Tiết 5

11:15 - 11:20

Chuẩn bị ăn trưa (HS xuống Nhà ăn)

Trưa

11:20 - 11:50

HS ăn trưa

11:50 - 13:05

HS ngủ trưa

13:05 - 13:15

HS thức dậy, vệ sinh cá nhân

Chiều

13:15 - 13:50

Tiết 6

13:55 - 14:30

Tiết 7

14:30 - 14:45

HS ra chơi, ăn quà chiều

14:45 - 15:20

Tiết 8

15:25 - 16:00

Tiết 9

16:00-16:10

HS đi xe buýt ra về

Từ 16:15

HS không đi xe buýt ra về

 

Về chúng tôi