Việt-Úc Hà Nội hoạt động với mô hình trường bán quốc tế giảng dạy song song chương trình Việt Nam với Chương trình Quốc tế Cambridge và cung cấp lộ trình học tập liên tục gồm Chương trình Việt Nam & Chương trình quốc tế cho học sinh từ lớp 1-12.

- Ở bậc Tiểu học, trường cung cấp 2 hệ bao gồm: hệ Quốc tế Cambridge Primary, hệ bán Quốc tế.

- Ở bậc Trung học, Việt-Úc Hà Nội triển khai hệ Quốc tế theo chương trình Cambridge, cụ thể:

+ Bậc THCS: Học sinh theo học Giáo trình Cambridge Lower Secondary.

+ Bậc THPT: Học sinh theo học Giáo trình Cambridge Upper Secondary - IGCSE.


GIỚI THIỆU CHUNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(6 - 9)

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(10 - 12)

Định hướng

Chuẩn bị cho học sinh du học nước ngoài hoặc theo học tiếp bậc THPT tại Việt Nam

Chuẩn bị cho học sinh du học nước ngoài, học Đại học quốc tế tại Việt Nam hoặc học Đại học trong nước

Chương trình Việt Nam

Tăng cường 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh

Tăng cường 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh và tổ hợp môn thứ tư trong kỳ thi THPT quốc gia

Chương trình Quốc tế

- Chương trình Cambridge Lower Secondary (môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh, CNTT và Truyền thông - ICT do giáo viên bản ngữ dạy bằng tiếng Anh)

- Thi Cambridge Checkpoint, KET, PET

- Chương trình Cambridge Upper Secondary IGCSE (môn Kinh doanh học - Business Studies, Doanh nghiệp - Enterprise, Quan điểm Toàn cầu - Global Perspectives, Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai- ESL do giáo viên bản ngữ dạy bằng tiếng Anh)

- Thi các chứng chỉ IELTS, Cambridge FCE, IGCSE Business Studies, Enterprise, Global Perspectives, ESL.

Sĩ số

Không quá 25 học sinh/lớp

Hoạt động ngoại khoá

Có hơn 10 CLB để học sinh đăng ký tham gia cùng các hoạt động, sự kiện trang bị kỹ năng hội nhập, định hướng nghề nghiệp và tư vấn du học

Hợp tác quốc tế

Giao lưu, kết bạn với học sinh các nước qua các hình thức trao đổi học sinh, homestay và tham quan văn hoá

 

Tham khảo thêm thông tin:

Chương trình học Tiểu học

Chính sách tài chính Hệ Quốc tế & Bán Quốc tế


 

 

Về chúng tôi