Chương trình học > Chương trình Cambridge

Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN 235 từ năm học 2013-2014.

Để được công nhận, VAS Hanoi phải trải qua một quá trình thẩm định nghiêm ngặt, đổi mới mạnh mẽ về cả đội ngũ giáo viên, chương trình học và cơ sở vật chất. Đến nay, trường được công nhận đủ tiêu chuẩn để giảng dạy 3 chương trình quốc tế Cambridge:

 Cambridge Primary - Tiểu học

 Cambridge Lower Secondary - Trung học cơ sở

 Cambridge Upper Secondary - IGCSE - Trung học phổ thông

http://www.cambridgeinternational.org/i-want-to/find-a-cambridge-school/

Tại Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội, chương trình quốc tế giảng dạy từ khối 1-12 được thực hiện như sau:

Với việc học các môn học bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, học sinh Việt-Úc Hà Nội được tiếp cận được với những chương trình hợp lý, nghiêm ngặt nhưng khơi dậy hào hứng. Những chương trình này liên tục được đánh giá và cải thiện, và được sử dụng trên hơn 160 quốc gia trên thế giới. Mục tiêu giáo dục cuối cùng của nhà trường là giúp chuẩn bị cho học sinh Việt-Úc Hà Nội những hành trang cần thiết để tiếp tục bậc học đại học trong và ngoài nước.

Ở mỗi cấp độ, học sinh tại VAS Hanoi thường xuyên được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua các bài kiểm tra của Cambridge và kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế.

Về chúng tôi