Covid-19: Một góc nhìn bớt… căng thẳng hơn

Bước vào giai đoạn "đỉnh" của cuộc chiến chống Covid-19, Nguyễn Xuân Chính (VASers khối 12) đã thực hiện một video súc tích và không thể dễ hiểu hơn về dịch bệnh này. Cùng xem video để ủng hộ cho nỗ lực tuyệt vời của Chính nhé.VAS News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi