CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỆ CAMBRIDGE & ESL (NĂM HỌC 2021-2022)


Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội:

- Trường Quốc tế Cambridge (A Cambridge International School) mã số VN235.

- Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English Partnership School).

*Chính sách tài chính năm học 2022-2023 sẽ được nhà trường cập nhật trong thời gian sớm nhất.

***


Về chúng tôi