VAS Hanoi trong tôi là…

14 năm đồng hành và kiến tạo, VAS Hanoi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các thế hệ học sinh, giáo viên, nhân viên. Dù là những gương mặt lâu năm quen thuộc hay những gương mặt "mới toanh” cũng đều có một điểm chung: tình cảm yêu thương, trân quý dành cho gia đình VAS Hanoi.VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi