CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỆ SEP (NĂM HỌC 2023-2024)

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội:

- Trường Quốc tế Cambridge (A Cambridge International School) mã số VN235.

- Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English Partnership School).

Nhận tư vấn thông tin về chương trình học hệ Cambridge & ESL tại đây

- Chính sách tài chính hệ SEP năm học 2023-2024

VAS Hanoi News

Về chúng tôi