Những bức tranh sáng tạo từ lá cây khô

Lá cây là nguyên liệu cực kỳ dễ tìm, an toàn và nhiều hình dáng, màu sắc để các bạn nhỏ thoả sức sáng tạo. Với giờ học Mỹ thuật, VASers nhí được thầy giáo hướng dẫn cách sáng tạo những bức tranh con vật từ lá cây và màu vẽ, các bạn lắng nghe rất chăm chú và hào hứng sáng tác những bức tranh độc đáo của riêng mình.


VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi