Giáo viên Việt Nam làm việc tại Việt-Úc Hà Nội được tuyển chọn và bồi dưỡng chuyên môn bởi các chuyên gia giáo dục uy tín tại Việt Nam và nước ngoài. Họ đều có những phẩm chất, kỹ năng cần thiết phù hợp với tầm nhìn và mô hình giáo dục của Nhà trường. Trong đó sự tâm huyết, sáng tạo và truyền cảm hứng luôn đặt lên hàng đầu.


 

Đặng Thị Trang 

(Tổ trưởng)

 

· Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục mầm non

· Chiến sĩ thi đua năm học 2009 -2010

· Chiến sĩ thi đua năm học 2011 -2012

· Chiến sĩ thi đua năm học 2012 -2013

· Chiến sĩ thi đua năm học 2013 -2014

· Chiến sĩ thi đua năm học 2014 -2015

· Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục năm học 2014 -2015

· Chiến sĩ thi đua năm học 2015-2016

Đinh Tân Mơ

· Cử nhân chuyên ngành giáo dục Mầm non, Đại học Sư Phạm Hà Nội

Nguyễn Phương Nga

· Cử nhân sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Miền

· Cử nhân chuyên ngành giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội

· Giải B Thành phố sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017

Lê Thị Thoa

· Cử nhân chuyên ngành giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội

· Giải A cấp Quận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

Nguyễn Thị Tú An

· Thạc sĩ Quản lí Giáo dục

· Cử nhân Học viện Âm nhạc Quốc gia (khoa Sư phạm Âm nhạc)

Nguyễn Minh Khôi

· Cử nhân Thiết kế nội thất, Đại học Mĩ thuật Công nghiệp.

· Cử nhân Sư phạm Mĩ thuật, Cao đẳng Nhạc họa Trung ương

Về chúng tôi