Với lộ trình đào tạo bài bản, Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội phấn đấu nhằm đạt các mục tiêu cụ thể:

* Chuẩn bị tốt cho học sinh học tiếp các cấp học cao hơn ở trong và ngoài nước;

* Phát triển bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thông qua việc học liên tục với giáo viên người bản xứ và các phương pháp giảng dạy tiên tiến đang được sử dụng ở các nước phát triển;

* Giúp học sinh đạt được tự tin trong giao tiếp, biết cách trình bày ý kiến của mình và nắm lấy vai trò lãnh đạo với tư cách là một thành viên trong cộng đồng toàn cầu;

* Tạo ra các cơ hội phát triển ngoài chương trình học chính khóa:

- Tôn trọng các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau

- Chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khan

- Phát triển nhận thức về công bằng xã hội

- Phát huy khả năng lãnh đạo tập thể

* Phát triển thể lực và trí lực qua các hoạt động ngoại khóa

* Coi trọng và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh;

* Tạo dựng một môi trường sư phạm văn minh, an toàn, lành mạnh cho thầy và trò;

* Đưa ra và hướng dẫn học sinh thực hiện theo các chuẩn mực ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội.

Về chúng tôi