Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội xây dựng và phát triển các giá trị cốt lõi cho VASers: Nhân ái, Chính trực, Trách nhiệm

Nhân ái/ Kindness

Em biết quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với người khác. Em cố gắng để làm điều tốt đẹp và mang lại niềm vui cho mọi người.

I care and have empathy for others. I try to do good things and make people around me happy.

Chính trực/ Integrity

Em trung thực, thẳng thắn, và luôn giữ lời hứa với mọi người. Em dũng cảm bảo vệ sự thật, tuân thủ pháp luật và hành động theo lẽ phải, không thỏa hiệp trước áp lực.

I am honest, straight-forward, and always keep my word. I stand up for the truth, follow the law, and do what is right while remain unwavering under pressure.

Trách nhiệm/ Responsibility

Em quan tâm đến lợi ích của người khác và sẵn sàng chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Em nỗ lực để trở thành người đáng tin cậy cho người khác.

I care about others and willing to take responsibility for my actions. I try to become a person that others can rely on. 

Về chúng tôi