Khởi động Book Week 2021 đầy màu sắc

Trong trang phục của các nhân vật sách truyện được ưa thích nhất, VASers Tiểu học đã cùng nhau khởi động Book Week 2021. Hãy để những hình ảnh đọc mọi lúc mọi nơi nói thay tinh thần làm bạn với sách của VASers, không chỉ trong tuần này mà sẽ còn trong suốt chặng đường phía trước.

Với chủ đề "One world - Many stories", các thầy, cô giáo Quốc tế và Việt Nam cũng đã chuẩn bị cho VASers một lịch trình với nhiều hoạt động sáng tạo và bổ ích cho từng khối, lớp. Hãy tiếp tục chờ đón những cập nhật từ VASers Tiểu học nhé!

AlbumVAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi