International Day 2021: Tìm hiểu lịch sử lá cờ Anh Quốc- Dấu cộng đỏ là của nước Anh

- Đường chéo trắng là của Scotland 

- Đường chéo đỏ là của Ireland

Các thầy cô Quốc tế đã giúp chúng mình nhớ được câu chuyện lá cờ Vương Quốc Anh một cách thật đơn giản. Union Flag tượng trưng cho sự liên hiệp hành chính của các nước trong Vương quốc Anh và cả những câu chuyện lịch sử biến động thú vị đằng sau lá cờ đó. Thú vị hơn là chúng mình còn được vẽ cờ trên những chiếc bánh thơm ngon. 
Album

VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi