VASers Tiểu học hăng say khám phá khoa học

STEM là một trong những hoạt động được VASers Tiểu học "mê mẩn" nhất. Yêu STEM là chúng mình không chỉ có học mà còn đi đôi với làm, tăng cường hiểu biết xã hội và kĩ năng làm việc nhóm, thuyết trình. 

Trong ảnh là các bạn nhỏ Khối 3 tìm hiểu về Trái Đất - Hệ mặt trời. Còn VASers Khối 5 cực kì sáng tạo với giờ tìm hiểu về tác động của con người đến không khí và nước. Các bạn còn được tham gia làm máy lọc nước đấy!


VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi