Nghệ thuật trên những chiếc áo

Vẽ trên giấy đã khó, vẽ trên áo còn khó hơn nhiều lần bởi vì bạn phải đảm bảo góc nhìn, cân đối màu sắc dựa theo bố cục của chiếc áo. Art Day 2021 đã qua nhưng dư vị của một ngày hội sáng tạo vẫn còn nguyên trong mỗi VASer. 

VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi