VASers chinh phục kỳ thi IELTS đầy ấn tượng

Cùng với chương trình quốc tế Cambridge THPT, IELTS là một định hướng quan trọng cho VASers ngay từ những năm đầu phổ thông. HS được luyện thi IELTS với GV Quốc tế giàu kinh nghiệm. 

VAS Hanoi cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trau dồi kinh nghiệm cho họcsinhnhư thi thử, hội thảo với chuyên gia và các cựu họcsinhđạt điểm cao. 

VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi