Tháng 3 - Tháng tâm điểm các hoạt động bảo vệ môi trường

Tháng 3 được biết đến là tháng tâm điểm của các hoạt động bảo vệ môi trường: Ngày Quốc tế về Rừng (21/3), Ngày Nước sạch Thế giới (22/3), Giờ Trái Đất (27/3/2021). 

Nhân dịp này, VASers đã trao quỹ ủng hộ cho tổ chức Wild Act. Số tiền gần 10 triệu đồng này được thu thập từ hoạt động bán đấu giá tranh có nội dung kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã được triển khai từ đầu năm học. 

Các tác giả cũng đã được Wild Act biểu dương vì tinh thần trách nhiệm tuyệt vời với cộng đồng. 

Điểm 10 cho VASers và Wild Act, các bạn nhé! VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi