VASers “rèn” bản lĩnh thi

Bên cạnh chương trình Việt Nam, mỗi năm học, VASers sẽ phải tham gia đủ các kì thi lấy chứng chỉ các môn quốc tế theo tiêu chuẩn khảo thí của Cambridge hết sức nghiêm ngặt. 

Trong thời gian qua, các thầy cô giáo đã tìm cách rèn luyện tâm thế, giúp VASers làm quen với các kì thi tiêu chuẩn quốc tế, bằng cách tổ chức các bài kiểm tra giữa học kì như một kì thi thật. 

Chúng ta hãy cùng xem cách các giáo viên Quốc tế "rèn" VASers thi cử nhé! VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi