[IGCSE Business Studies] Câu chuyện về chiến lược giá

Một chiếc TV 4K Ultra HD được bán ở Mĩ năm 2012 có giá 20,000 USD và chỉ một năm sau, chúng được bán với giá 7000 USD?

Netflix luôn khiến khách hàng tưởng họ chỉ cần 1 USD để xem phim?

Sự "nhảy múa" của giá cả không phải là ngẫu nhiên, hầu hết đều được định đoạt ngay từ khi sản phẩm đang trên giấy.

Marketing Mix theo mô hình 4P: Product - Price - Place - Promotion là một trong những "át chủ bài" quyết định bài toán kinh doanh của các tổ chức. Với mùa học trực tuyến này, trong môn IGCSEBusiness Studies, VASers Khối 10 được đào sâu về các Chiến lược giá. Mỗi nhóm được yêu cầu nghiên cứu, thuyết trình về từng mô hình giá, phương pháp, lợi thế và ví dụ minh hoạ.

Đây là một trong những môn học được PHHS và HS quan tâm và đánh giá cao về tính ứng dụng, chuẩn bị hành trang tương lai cho VASers.


VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi