VAS Hanoi Tuyển dụng Nhân viên Bộ phận Tuyển sinh và Truyền thông

VAS Hanoi Tuyển dụng Nhân viên Bộ phận Tuyển sinh và Truyền thông

Chi tiết

VAS Hanoi Tuyển dụng Nhân viên Văn phòng

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Văn phòng chi tiết xem tại đây.

Chi tiết

Tuyển dụng nhân viên phòng thí nghiệm

Hệ thống Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội cần tuyển dụng vị trí Nhân viên thí nghiệm cho năm học 2021-2022.

Chi tiết

Hồ sơ tuyển dụng tại VASHanoi cần có những gì?

Hệ thống trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội là nơi hội tụ của những nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, ham học hỏi và có nguyện vọng được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Chi tiết

Về chúng tôi