VAS Hanoi Tuyển dụng Nhân viên Tuyển sinh

Hệ thống Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội tuyển dụng nhân viên Tuyển sinh

Chi tiết

VAS Hanoi Tuyển dụng Nhân viên Bộ phận Tuyển sinh và Truyền thông T1.23

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) gồm các cấp học từ Mầm non đến THPT. VAS Hanoi là trường Quốc tế Cambridge mã VN235 được công nhận bởi Cambridge Assessment International Education, trường phổ thông đầu tiên của Việt Nam được công nhận là trường đối tác của Cambridge Assessment English.

Chi tiết

VAS Hanoi Tuyển dụng Trưởng phòng Truyền thông - Tuyển sinh

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) gồm các cấp học từ Mầm non đến THPT. VAS Hanoi là trường Quốc tế Cambridge mã VN235 được công nhận bởi Cambridge Assessment International Education, trường phổ thông đầu tiên của Việt Nam được công nhận là trường đối tác của Cambridge Assessment English.

Chi tiết

Hồ sơ tuyển dụng tại VASHanoi cần có những gì?

Hệ thống trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội là nơi hội tụ của những nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, ham học hỏi và có nguyện vọng được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Chi tiết

Về chúng tôi