Tuyển dụng Giáo viên Trung học

Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, VAS Hanoi cần tuyển dụng các vị trí giáo viên bậc Trung học.

Chi tiết

Hồ sơ tuyển dụng tại VASHanoi cần có những gì?

Hệ thống trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội là nơi hội tụ của những nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng, ham học hỏi và có nguyện vọng được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Chi tiết

Về chúng tôi