Sơ lược về Chương trình Cambridge Lower Secondary (THCS)Cambridge Lower Secondary bao gồm các môn: Maths (Toán), Science (Khoa học), English (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất/ thứ hai), Global Perspectives (Quan điểm toàn cầu).

Chương trình Cambridge ở bậc THCS đảm bảo quá trình phát triển tự nhiên cho học sinh, chuẩn bị cho các em nền tảng để bước vào cấp học cao hơn với những chứng chỉ quan trọng hơn.


Học tập theo phương pháp chuẩn quốc tế: chủ động nghiên cứu, tích cực triển khai và tự tin trình bày các dự án môn học

Tiếp tục rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả, phương pháp trình bày quan điểm một cách rõ ràng và thuyết phục, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với các tình huống trong lớp học và thực tiễn cuộc sống. 

Chứng chỉ THCS Cambridge: Kết thúc năm lớp 9, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge Lower Checkpoint có giá trị vĩnh viễn, ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác và giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng tiếng Anh trên thế giới.

Chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge: Cambridge KET (lớp 6 hoặc lớp 7), Cambridge PET (lớp 8), Cambridge FCE (lớp 9). 


👉 Nhận tư vấn thông tin về Chương trình Cambridge


Posted News
Posted News

Về chúng tôi