CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TỪ NĂM HỌC 2023-2024: ĐA MÀU SẮC, CHUNG MỤC TIÊU

Với sứ mệnh là trường Quốc tế Cambridge tiên phong tại Hà Nội, luôn khát khao đổi mới và đồng hành hiệu quả cùng nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam trong suốt 15 qua, VAS Hanoi tự hào giới thiệu tới Quý phụ huynh Chương trình Quốc tế Cambridge được triển khai từ năm học 2023-2024 và bắt đầu từ lớp 6 (HS từ lớp 7-12 tiếp tục học Chương trình ban hành trước đây).

Chi tiết

Đọc nhanh về một số môn học của Cambridge

Chương trình Cambridge tại VASHanoi được thiết kế gồm một số môn học như Science (Khoa học), ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông), ESL (Tiếng Anh như ngôn ngứ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học)...

Chi tiết

Sơ lược về Chương trình Cambridge Upper Secondary IGCSE (THPT)

Các môn học đầy thú vị và thách thức trong chương trình Cambridge IGCSE sẽ giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng vượt trội để có thể tự tin hoà nhập trong môi trường Đại học, đặc biệt là du học.

Chi tiết

Sơ lược về Chương trình Cambridge Lower Secondary (THCS)

Cambridge Lower Secondary đảm bảo quá trình phát triển tự nhiên cho học sinh, chuẩn bị cho các em nền tảng để bước vào cấp học cao hơn.

Chi tiết

Sơ lược về Chương trình Cambridge Primary (Tiểu học)

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 3 bộ môn: Mathematics (Toán), English (Tiếng Anh), Science (Khoa học).

Chi tiết

Hành trình học tập cùng Cambridge

Cambridge cho phép các trường thành viên được thiết kế chương trình học linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cũng như mục tiêu của từng trường.

Chi tiết

Việt-Úc Hà Nội: Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge

Năm 2019, VAS Hanoi là trường phổ thông liên cấp đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.

Chi tiết

Việt-Úc Hà Nội: Trường quốc tế Cambridge mã số VN235

Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN235 từ năm học 2013-2014.

Chi tiết

Tại sao Chương trình Cambridge tại Việt-Úc Hà Nội có uy tín cao?

Chương trình quốc tế tại VASHanoi được thiết kế bài bản và linh hoạt đúng theo chuẩn của Cambridge nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với mức đầu tư cho giáo dục của các gia đình tại Việt Nam.

Chi tiết

Về chúng tôi