Thông báo về việc PHHS không đi xe vào trường

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020


Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh

Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) xin thông báo: 

1. Kể từ ngày 16/11/2020, phụ huynh vui lòng không đi xe máy, ô tô vào sân trường trong các ngày học (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). 

2. Phụ huynh trang bị cho con áo mưa hoặc ô sẵn trong cặp xách để con chủ động ra, vào trường trong những ngày mưa.

Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn cho các con mỗi ngày đến trường. 

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU 

Posted News
Posted News

Về chúng tôi