Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

VASers khối 11 và 12 thi cấp chứng chỉ IELTS

19/03/2018

Sáng ngày 10/3, VASers khối 11 & 12 đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS do IDP Education tổ chức tại VAS Hanoi.