Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Chương trình Cambridge

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TỪ NĂM HỌC 2023-2024: ĐA MÀU SẮC, CHUNG MỤC TIÊU

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TỪ NĂM HỌC 2023-2024: ĐA MÀU SẮC, CHUNG MỤC TIÊU

06/12/2023

Với sứ mệnh là trường Quốc tế Cambridge tiên phong tại Hà Nội, luôn khát khao đổi mới và đồng hành hiệu quả cùng nhiều thế hệ học sinh tại Việt Nam trong suốt 15 qua, VAS Hanoi tự hào giới thiệu tới Quý phụ huynh Chương trình Quốc tế Cambridge được triển khai từ năm học 2023-2024 và bắt đầu từ lớp 6 (HS từ lớp 7-12 tiếp tục học Chương trình ban hành trước đây).
Đọc nhanh về một số môn học của Cambridge

Đọc nhanh về một số môn học của Cambridge

06/12/2023

Chương trình Cambridge tại VASHanoi được thiết kế gồm một số môn học như Science (Khoa học), ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông), ESL (Tiếng Anh như ngôn ngứ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học)...
Sơ lược về Chương trình Cambridge Upper Secondary theo chuẩn IGCSE (THPT)

Sơ lược về Chương trình Cambridge Upper Secondary theo chuẩn IGCSE (THPT)

06/12/2023

Cambridge IGCSE cung cấp các lộ trình học tập đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng học sinh với năng lực tiếng Anh khác nhau, bao gồm cả học sinh sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Cambridge IGCSE tại VASHanoi được thiết kế gồm các môn: English - First Language (Tiếng Anh ngôn ngữ thứ nhất)/ English as second language - ESL (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai), Business Studies (Kinh doanh học), Enterprise (Doanh nghiệp), Global Perspectives (Quan điểm toàn cầu), Art & Design (Nghệ thuật & Thiết kế).
Sơ lược về Chương trình Cambridge Lower Secondary (THCS)

Sơ lược về Chương trình Cambridge Lower Secondary (THCS)

06/12/2023

Cambridge Lower Secondary đảm bảo quá trình phát triển tự nhiên cho học sinh, chuẩn bị cho các em nền tảng để bước vào cấp học cao hơn.
Sơ lược về Chương trình Cambridge Primary (Tiểu học)

Sơ lược về Chương trình Cambridge Primary (Tiểu học)

06/12/2023

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 3 bộ môn: Mathematics (Toán), English (Tiếng Anh), Science (Khoa học).
Hành trình học tập cùng Cambridge

Hành trình học tập cùng Cambridge

06/12/2023

Cambridge cho phép các trường thành viên được thiết kế chương trình học linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cũng như mục tiêu của từng trường.
Việt-Úc Hà Nội: Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge

Việt-Úc Hà Nội: Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge

06/12/2023

Năm 2019, VAS Hanoi là trường phổ thông liên cấp đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge.
Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger