Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ 1/8/2023)

LỊCH HỌC TẬP VÀ ĂN TRƯA, NGHỈ TRƯA

Tiết 1

7:55 - 8:45 (5' điểm danh, 8:00 chuông báo lần 2)

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 2

8:50 - 9:35

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 3

9:45 - 10:30

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 4

10:35 - 11:20

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 5

11:30 - 12:10

Giờ ăn trưa: 12:10 -12:40

Giờ ngủ trưa: 12:40 - 13:30

BUỔI CHIỀU

Tiết 6

13:45 - 14:30

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 7

14:35 - 15:20

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 8

15:25 - 16:10

Giờ ngoại khóa sinh hoạt vào tiết 7, 8 (theo lịch từng khối).

  

* Giờ phục vụ tại canteen:

1. Buổi sáng: 7:00 - 7:45.

2. Buổi trưa: 12:10 - 12:40.

3. Buổi chiều: 15:15 - 15:25.

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội:
- Trường Quốc tế Cambridge (A Cambridge International School) mã số VN235.
- Trường Đối tác của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English Partnership School).
Ở bậc Trung học, VAS Hanoi triển khai đào tạo 2 Hệ là Hệ Quốc tế Cambridge và Hệ SEP (Specialized Education Program) đem lại nhiều chương trình học tập đa dạng, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu, mục đích của các gia đình.

 

 

 

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger