Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình Quốc tế Cambridge triển khai song song cùng chương trình Việt Nam. Học sinh có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, tăng cường khả năng ứng dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế. Học sinh được học tập và rèn luyện để trở thành những công dân trung thực, tự tin, lễ phép, chủ động, sáng tạo và sẵn sàng đón nhận những sự khác biệt.

Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội

Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội

CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG
Các hoạt động ngoại khoá và sự kiện mang màu sắc đa văn hoá nhưng vẫn đảm bảo các giá trị truyền thống Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội cho học sinh phát huy khả năng tổ chức, sự sáng tạo và năng động.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image