Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Hội đồng giáo viên

Giáo viên Việt Nam làm việc tại Việt-Úc Hà Nội được tuyển chọn và bồi dưỡng chuyên môn bởi các chuyên gia giáo dục uy tín tại Việt Nam và nước ngoài. Họ đều có những phẩm chất, kỹ năng cần thiết phù hợp với tầm nhìn và mô hình giáo dục của Nhà trường. Trong đó sự tâm huyết, sáng tạo và truyền cảm hứng luôn đặt lên hàng đầu.

Thầy Nguyễn Văn Tiến

Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Việt-Úc Hà Nội

Xem thêm

Cô Quách Minh Hương

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội

Xem thêm

Cô Phạm Thị Lý

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Úc Hà Nội

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Minh Giang

Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Việt-Úc Hà Nội

Xem thêm

Thầy Nick Ligthelm

Quản lý chương trình Quốc tế khối Trung học phổ thông

Xem thêm

Thầy Niall Clark

Quản lý chương trình Quốc tế khối Trung học cơ sở

Xem thêm

Cô Candice Robinson

Quản lý chương trình Quốc tế khối Tiểu học

Xem thêm

Giáo viên Việt Nam làm việc tại Việt-Úc Hà Nội được tuyển chọn và bồi dưỡng chuyên môn bởi các chuyên gia giáo dục uy tín tại Việt Nam và nước ngoài. Họ đều có những phẩm chất, kỹ năng cần thiết phù hợp với tầm nhìn và mô hình giáo dục của Nhà trường. Trong đó sự tâm huyết, sáng tạo và truyền cảm hứng luôn đặt lên hàng đầu.

Cô Đặng Thị Trang

Phụ trách Khối Mầm non - Tiền Tiểu học

Xem thêm

Cô Đinh Tân Mơ

Giáo viên Mầm non

Xem thêm

Cô Nguyễn Phương Nga

Giáo viên Mầm non

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo viên Mầm non

Xem thêm

Thầy Đoàn Đức Giang

Giáo viên Mầm non

Xem thêm

Giáo viên Việt Nam làm việc tại Việt-Úc Hà Nội được tuyển chọn và bồi dưỡng chuyên môn bởi các chuyên gia giáo dục uy tín tại Việt Nam và nước ngoài. Họ đều có những phẩm chất, kỹ năng cần thiết phù hợp với tầm nhìn và mô hình giáo dục của Nhà trường. Trong đó sự tâm huyết, sáng tạo và truyền cảm hứng luôn đặt lên hàng đầu.

Cô Hà Thị Diệp Hoa

Tổ trưởng

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Miền

Giáo viên lớp 1

Xem thêm

Cô Nghiêm Thị Hường

Giáo viên lớp 1

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thủy

Tổ trưởng

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Giáo viên lớp 2

Xem thêm

Cô Vũ Thị Thu Hương

Tổ trưởng

Xem thêm

Cô Mai Thị Oanh

Giáo viên lớp 3

Xem thêm

Cô Nghiêm Thu Trang

Giáo viên lớp 3

Xem thêm

Cô Lê Thị Thoa

Giáo viên lớp 3

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Hương

Giáo viên lớp 3

Xem thêm

Cô Ngô Ngọc Diệp

Tổ trưởng

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Thu Oanh

Giáo viên lớp 4

Xem thêm

Cô Tạ Thị Thanh Hương

Giáo viên lớp 4

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Tuyết Tuyết

Tổ trưởng

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Sen

Giáo viên lớp 4

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Hảo

Giáo viên lớp 5

Xem thêm

Cô Nguyễn Thanh Nga

Thư ký Hội đồng

Xem thêm

Cô Lại Thị Thu Huyền

Giáo viên lớp 5

Xem thêm

Cô Vũ Thị Bích Ngọc

Nhóm trưởng

Xem thêm

Cô Lê Ngọc Hà

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thùy Ngân

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Thầy Ngô Ngọc Tuyền

Trợ lý BGH

Xem thêm

Thầy Nguyễn Minh Khôi

Giáo viên Mỹ thuật

Xem thêm

Cô Mai Minh Thúy

Giáo viên Âm nhạc

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Diệp Anh

Giáo viên Tin học

Xem thêm

Thầy Lù Văn Thức

Giáo viên Thể chất

Xem thêm

Mr Ngo Ngoc Tuyen

School board 's assistant

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Thanh Thùy

Giáo viên lớp 4

Xem thêm

Cô Trần Đỗ Quỳnh Trang

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Giáo viên Việt Nam làm việc tại Việt-Úc Hà Nội được tuyển chọn và bồi dưỡng chuyên môn bởi các chuyên gia giáo dục uy tín tại Việt Nam và nước ngoài. Họ đều có những phẩm chất, kỹ năng cần thiết phù hợp với tầm nhìn và mô hình giáo dục của Nhà trường. Trong đó sự tâm huyết, sáng tạo và truyền cảm hứng luôn đặt lên hàng đầu.

Cô Nguyễn Như Ngọc

Trưởng nhóm Toán

Xem thêm

Cô Hoàng Thanh Ngân

Giáo viên Toán

Xem thêm

Phạm Thị Thêu

Giáo viên Toán

Xem thêm

Cô Đặng Thị Sáu

Giáo viên Toán

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên Toán

Xem thêm

Cô Trần Thị Diệu

Giáo viên Toán

Xem thêm

Thầy Nguyễn Minh Thảo

Trưởng nhóm Khoa học Tự nhiên

Xem thêm

Cô Quản Thị Hoàn

Giáo viên STEM

Xem thêm

Cô Phạm Thị Thúy Vân

Giáo viên Tin học

Xem thêm

Cô giáo Phí Thị Phương Thanh

Tổ trưởng Tổ Xã hội

Xem thêm

Cô Lã Thị Bích Nga

Giáo viên Ngữ văn

Xem thêm

Cô Nguyễn Việt Hà

Giáo viên Ngữ văn

Xem thêm

Cô Hoàng Thị Duyên

Giáo viên Ngữ văn

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo viên Ngữ văn

Xem thêm

Cô Phạm Thị Bích

Giáo viên Ngữ văn

Xem thêm

Cô Trần Thị Thanh Hường

Giáo viên Lịch sử

Xem thêm

Cô Bùi Thị Hồng Duyên

Giáo viên Địa lý

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giáo viên Mỹ thuật

Xem thêm

Thầy Nguyễn Quốc Huy

Giáo viên Âm nhạc

Xem thêm

Thầy Hoàng Minh Ban

Giáo viên Thể dục

Xem thêm

Cô Đặng Thùy Linh

Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh

Xem thêm

Cô Trần Thu Hiền

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Cô Phùng Minh Tú

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Cô Phan Thị Thu Hương

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Cô Vũ Thanh Thảo

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Thầy Mai Đức Hạnh

Giáo viên Hóa học

Xem thêm

Cô Đỗ Thị Thùy Trang

Giáo viên Toán

Xem thêm

Cô Đỗ Thu Hà

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Cô Phạm Thị Mai Hương

Giáo viên Giáo dục công dân

Xem thêm

Cô Nguyễn Thị Én

Giáo viên Lịch sử

Xem thêm

Đội ngũ Giáo viên Quốc tế giảng dạy các môn Cambridge từ cấp Tiểu học đến Trung học tại Việt-Úc Hà Nội được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Các Thầy, Cô giáo đều là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm tại nhiều quốc gia trên thế giới, có bằng cấp theo tiêu chuẩn Chương trình Cambridge, và rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sẵn sàng gắn bó lâu dài và làm việc toàn thời gian tại Việt-Úc Hà Nội.

Cô Melissa Botha

Giáo viên Toán và Khoa học

Xem thêm

Thầy Cameron Scott

Giáo viên Tiếng Anh

Xem thêm

Thầy Alex Webb

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Alice McKay

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Carl Davies

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy David Riis Wilson

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Emilie Talbot

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Joan Owens

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Ludwine De Jongh

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Nic Karlsen

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Raghu Barker

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Robert Emms

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Steve Leigh

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Christopher Singleton

Giáo viên Tiền Tiểu học và Lớp1

Xem thêm

Cô Salomé Pelser

Giáo viên lớp 2 và lớp 5

Xem thêm

Thầy Fergal McParland

Giáo viên lớp 3 và 4

Xem thêm

Cô Janine Van Der Wielen

Khối trưởng

Xem thêm

Cô Cecilia Eloff

Giáo viên Toán Tiểu học

Xem thêm

Thầy Sholto Torr

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Eleanor Tarr

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Jessica Cassidy

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Fergal Anthony Mc Parland

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Cô Salome Jeanette Pelser

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Chris St. Onge

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Thầy Kyle MacDougall

Giáo viên Chương trình Cambridge

Xem thêm

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger