Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Việt-Úc Hà Nội: Trường quốc tế Cambridge mã số VN235

14/08/2018

Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi); là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN235 từ năm học 2013-2014.

Cambridge Assessment International Education (Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge); ban hành chương trình phổ thông quốc tế Cambridge, tổ chức các kì thi và cấp chứng chỉ cho học sinh trên toàn thế giới.

Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge trực thuộc trường Đại học Cambridge

Hội đồng này trực thuộc Đại học Cambridge - trường Đại học được cả thế giới ngưỡng mộ vì uy tín, chất lượng lâu đời và những đóng góp lịch sử của họ với các quốc gia phát triển trên toàn thế giới.

Chương trình phổ thông quốc tế Cambridge có sứ mệnh trang bị toàn diện về kiến thức, kĩ năng cho học sinh sẵn sàng bước vào cuộc sống, phát triển tinh thần tìm tòi, sáng tạo và niềm đam mê học tập ở các em.

Hơn 10.000 trường học tại 160 quốc gia trên thế giới áp dụng chương trình quốc tế Cambridge, trong đó có Hệ thống Trường Quốc tế Liên cấp Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi);.

Chương trình Cambridge được thiết kế phong phú để phù hợp với văn hoá và nhu cầu học tập, phát triển ở từng quốc gia.

VIỆT-ÚC HÀ NỘI - TRƯỜNG QUỐC TẾ CAMBRIDGE MÃ SỐ VN235 

VAS Hanoi là một trong hai trường đầu tiên tại Hà Nội được công nhận là Trường quốc tế Cambridge mã số VN235 từ năm học 2013-2014.

Để được công nhận, VAS Hanoi phải trải qua một quá trình thẩm định nghiêm ngặt, đổi mới mạnh mẽ về cả đội ngũ giáo viên, chương trình học và cơ sở vật chất. Đến nay, trường được công nhận đủ tiêu chuẩn để giảng dạy 3 chương trình quốc tế Cambridge:

- Cambridge Primary - Tiểu học

- Cambridge Lower Secondary (Tên cũ là Cambridge Secondary 1); - Trung học cơ sở

- Cambridge Upper Secondary - IGCSE - Trung học phổ thông 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông của Cambridge, Hội đồng Anh với chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12 của trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội và Trường THCS & THPT Việt Úc Hà Nội.


Để theo dõi và xác nhận danh sách các trường thành viên Cambridge, quý vị có thể truy cập: 

http://www.cambridgeinternational.org/i-want-to/find-a-cambridge-school/