Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Chương trình "Biểu diễn báo cáo Piano" 2018

10/04/2018

Chương trình "Biểu diễn báo cáo môn Piano" (Annual Piano Recital 2018); lần thứ hai do BGH cùng các giáo viên Trung tâm PPS dàn dựng và tập luyện cho học sinh.