Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Danh sách lớp trong học kỳ 2 năm học 2010-2011 và thời khóa biểu

09/01/2011

Trường Việt-Úc Hà Nội thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu trong học kỳ 2, năm học 2010-2011 cho 2 khối THCS và THPT như sau...
Trường Việt-Úc Hà Nội thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu trong học kỳ 2, năm học 2010-2011 cho 2 khối THCS và THPT như sau:• `b`Xem thông tin về lớp học:`/b` `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Home.asp?param=TRA_CUU_LOP_TRUNG_HOC`Bấm vào đây để tra cứu lớp THPT và THCS trong học kì 2`/URL` • `b`Xem thời khóa biểu:`/b`- `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu THCS`/URL`- `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT.pdf`Bấm vào đây để xem thời khóa biểu THPT`/URL`Thời khóa biểu này đã được áp dụng trong tuần vừa qua, tức là từ ngày 03/01/2011.

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger