Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Lịch học tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015 của học sinh khối Trung học

13/12/2014

Ban Giám hiệu Trường Việt-Úc Hà Nội thông báo lịch học tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015 của học sinh khối Trung học như sau...
Ban Giám hiệu Trường Việt-Úc Hà Nội thông báo lịch học tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015 của học sinh khối Trung học như sau:

1. Tuần thứ hai của tháng 12 (từ 8/12-12/12);

- Trung học cơ sở: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_1_THCS.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học và kiểm tra học kỳ 1 của khối THCS`/URL`

- Trung học phổ thông: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_1_THPT.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học và kiểm tra học kỳ 1 của khối THPT`/URL`

2. Tuần thứ ba của tháng 12 (từ 15/12-19/12);

- Trung học cơ sở: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_2_THCS.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học và kiểm tra học kỳ 1 của khối THCS`/URL`

- Trung học phổ thông: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_2_THPT.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học và kiểm tra học kỳ 1 của khối THPT`/URL`

3. Tuần thứ tư của tháng 12 (từ 22/12-26/12);

- Trung học cơ sở: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_3_THCS.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học và kiểm tra học kỳ 1 của khối THCS`/URL`

- Trung học phổ thông: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_3_THPT.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học và kiểm tra học kỳ 1 của khối THPT`/URL`

4. Tuần thứ năm của tháng 12 (từ 29/12-2/1/2015);

- Trung học cơ sở: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_4_THCS.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học của khối THCS`/URL`

- Trung học phổ thông: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/Tuan_4_THPT.pdf` Bấm vào đây để xem lịch học của khối THPT`/URL`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger