Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Thời khóa biểu hai tuần thi học kỳ 1 năm học 2013-2014

13/12/2013

Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội thông báo thời khóa biểu hai tuần thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của khối Trung học như sau...
Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội thông báo thời khóa biểu hai tuần thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 của khối Trung học như sau:

1. Tuần thi thứ nhất (16-20/12);
  • Khối THPT: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT_16-20.PDF`Bấm váo đây để xem TKB THPT (10-->12);`/URL`
  • Khối THCS: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS_16-20.PDF`Bấm váo đây để xem TKB THCS (6-->9);`/URL`
2. Tuần thi thứ hai (23-27/12);
  • Khối THPT: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THPT_23-27.PDF`Bấm váo đây để xem TKB THPT (10-->12);`/URL`
  • Khối THCS: `URL=http://www.vashanoi.edu.vn/Includes/TKB_THCS_23-27.PDF`Bấm váo đây để xem TKB THCS (6-->9);`/URL`

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger