Trường Quốc tế Việt-Úc Hà Nội (Tiểu học, THCS, THPT) - VAS Hanoi
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Chương trình học được thiết kế tạo nền tảng học tập vững vàng cho học sinh, thiết lập và phát triển tư duy phân tích phản biện cùng các hoạt động ngoại khóa đa dạng.

Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội

Trường THCS và THPT Việt Úc Hà Nội

CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG
Các hoạt động, sự kiện mang màu sắc đa văn hoá nhưng vẫn đảm bảo các giá trị truyền thống Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội cho học sinh phát huy khả năng tổ chức, sự sáng tạo và năng động.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image