Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Annual VASHanoi Art Exhibition 2018

19/03/2018

Annual VASHanoi Art Exhibition 2018 - Nơi chia sẻ niềm đam mê hội hoạ cùng những "cây cọ vàng" của VAS Hanoi.